alla kategorier
EN

Cisco Catalyst 3750 Switch Password Recovery Method

Publiceringstid: 2021-11-03 Visningar: 1

1. Anslut datorn till switchens konsolport, se till att linjen är ansluten och kör terminalemuleringsprogrammet.

2. Slå på strömbrytaren och tryck och håll ned strömbrytarens läge -knapp samtidigt. När lysdioden på porten 1x slutar blinka och börjar lysa i mer än 2 sekunder, släpp lägesknappen.

3. För närvarande kommer du att få information om att blixtens initialisering avbryts. Efter att ha fått denna information anger du kommandot flash_init vid prompten

4. Använd kommandot dir flash: för att få en lista över filer i flash -bilden (kolon är en del av ingången).

5. Använd kommandot byta namn på flash: config.text flash: config.old för att byta namn på config.text -filen.

6. Använd kommandot boot för att fortsätta startprocessen.

7. Svara nej när du går in i inställningsläge

8. Tryck på enter -knappen för att öppna användarläget och använd sedan kommandot aktivera för att gå in i det privilegierade läget.

9. Använd kommandot byta namn på flash: config.old flash: config.text för att återställa konfigurationsfilen.

10. Använd kommandot copy flash: config.text system: running-config för att kopiera konfigurationsfilen till det aktuella aktiva minnet.

11. Ange det globala konfigurationsläget för att ändra aktiveringslösenordet och spara sedan konfigurationen.